Menu - For Responsive


› Medlemslogin
Aktuel nyhed

Tag med på Spuleoperatør Kursus

Learnmark Horsens udbyder igen i år kurset for spuleoperatører, som flere DM&E medlemmer tidligere har efterlyst.

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejderne, der har eller ønsker beskæftigelse inden for kloak- og entreprenørområdet. På kurset vil di bl.a. blive undervist i hvordan du vurderer opbygningen af en afløbsinstallation, herunder dræn, udskillere, bundfældnings- og samletanke mht. at vælge korrekt udstyr til lovpligtig rensning og vedligehold af afløbsledninger for hus- og industrispildevand.

Deltagerne kan vurdere opbygningen af en afløbsinstallation, herunder dræn, udskillere, bundfældnings og samletanke med henblik på at kunne foretage lovpligtig rensning og vedligehold ved anvendelse af spule- og sugeudstyr. Deltagerne kan vælge korrekt spulehoved, slangetype og spuletryk i forhold til arbejdets udførelse, og har endvidere fornøden indsigt i opbygning af pumper, spule- og sugeudstyr, herunder indregning af tryktab. Desuden har deltagerne kendskab til anvendelse af hhv. traktor og lastvognsmonteret spule/suge udstyr, herunder brændstoføkonomi. Deltagerne kan således sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning løse renseopgaver i forbindelse med afløbsledninger for hus- og industrispildevand i henhold til ledningsejerens lovpligtige drifts- og vedligeholdelsesvejledning.

Se datoer for kurserne og tilmelding her

Kursus

Her fortæller Peter Hjortdal fra Learnmark, om kurset på et tidligere netværksgruppe møde for Spuleoperatører som blev afholdt hos Mullerup A/S.

For yderligere information, kontakt Kim T. Væggemose, ktv@dmoge.dk, +45 7641 3674