Menu - For Responsive


› Medlemslogin
Aktuel nyhed

Forening tager ansvar for manglen på projektledere i anlægsbranchen

Projektledere er i høj kurs, og derfor giver DM&E branchens nuværende samt kommende projekt- og entrepriseledere mulighed for at uddanne sig i det nye fag "Projektledelse".

Der efterspørges i dag kvalificerede medarbejdere i alle foreningens branchegrene i lige så høj grad som for 10 år siden, inden finanskrisen satte en brat stopper for branchens udvikling. I dag er manglen på kvalificeret arbejdskraft begrænsede for mange af DM&E’s medlemmer, som ellers kunne vækste og skabe meromsætning. Det ønsker brancheforeningen at imødegå ved at tilbyde virksomhederne en skræddersyet uddannelse i projektledelse.

- Kampen om de gode medarbejdere er i gang, og der er et kraftigt sug fra byggebranchen, som smitter af på anlægsentreprenørerne og videre til maskinstationerne og skoventreprenørerne. Branchen skal uddanne sine talenter, og skabe arbejdspladser de ikke har lyst til at rejse fra, siger Jens Guld, der er virksomhedsrådgiver i DM&E.

Projektledelse - et nyt fag i DM&E Lederuddannelsen

Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) har igennem de seneste tre år udviklet foreningens egen lederuddannelse, DM&E Virksomhedsleder, så alle har mulighed for at opkvalificere sig selv eller deres medarbejdere. Det nye fag ”Projektledelse” er skræddersyet til entreprenørvirksomheder, og er målrettet nuværende og kommende projekt- og entrepriseledere. Uddannelsen består af fire moduler, og behandler relevante emner som eksempelvis kalkulation og projektøkonomi, jura og kvalitetssikring, mødeledelse, forhandling, byggepladsindretning og meget mere.

Uddannelsen er i høj grad tilpasset behovet hos forenings medlemmer, og er derfor unik indenfor dette felt. Desuden lægges der vægt på, at deltagernes egne erfaringer inddrages i undervisningen. På den måde gøres undervisningen relevant og umiddelbar anvendelig i den enkelte deltagers dagligdag hjemme i virksomheden.

Faget udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus og underviserne, Mads Klinkvort og Line Schack Holtet har solid erfaring med undervisning indenfor dette felt, bl.a. fra Byggelederuddannelsen på EAAA.

Opkvalificer dine medarbejdere

I DM&E ser vi det som virksomhedernes pligt at uddanne deres medarbejdere, ligesom det må være en selvfølgelighed, at medarbejderne deltager aktivt i deres egen udvikling af personlige kvalifikationer og kompetencer.

- Vi mener ikke, at medarbejderne skal gøre sig fortjent til uddannelse. Vi ser det som en grundforudsætning for driften af en sund virksomhed og god ledelse. Så opfordringen herfra er: opkvalificer dine medarbejdere før det er for sent - bedre sent end aldrig, slutter Jens Guld.

Du kan læse mere om DM&E Virksomhedsleder samt det nye fag ”Projektledelse” på: www.dmoge.dk/ uddannelse-og-kurser.
 
For yderligere information, kontakt Jens Guld, tlf. 7641 3661 / jtg@dmoge.dk.