Menu - For Responsive


› Medlemslogin
Aktuel nyhed

Fik du set hvad DM&E NAV-Brancheløsning kan?

Individuel timeberegning pr. medarbejder

I DM&E NAV-Brancheløsning kan der individuelt pr. medarbejder opsættes en beregning, der viser medarbejdernes løngrundlag således at fordelingen imellem normaltimer og overarbejdstimer sker helt automatisk, når der registreres timer på dagsedlen.

Automatisk fordeling af omkostninger

Når du registrerer dagsedler i DM&E NAV-Brancheløsning, bliver omkostninger til løn, brændstof, reparation, forrentning og afskrivning automatisk fordelt, ud fra de anvendte maskiner på kunder og projekter, således at man får en brugbar omkostningsanalyse.

Automatisk dannelse af fakturalinjer

Når du registrerer dagsedler i DM&E NAV-Brancheløsning, danner du samtidig også et fakturagrundlag, der gør det nemt for dig at lave fakturaen til din kunde.
Har du flere medarbejder, der arbejder for den samme kunde i perioden, bliver alle salgslinjer til kunden vist i fakturagrundlaget.

Nem og hurtig fakturering

Når du godkendt dagsedler i DM&E NAV-Brancheløsning overføres fakturalinjerne automatisk til kundes restfakturering. Herfra dannes fakturakladden som nemt kan tilrettes inden afsendelse til kunden. Du kan vælge at sende fakturaen via. E-mail, EAN eller udskrive den til papir.

Flere faktureringsmuligheder

Når fakturalinjer er overført til kundens restfakturering i DM&E NAV-Brancheløsning, er der flere muligheder for hvordan det skal ud faktureres. Faktureringen kan ske linje for linje eller man kan samle linjerne på kryds og tværs. Har man behov for at lave fastpris aftaler, er dette også en mulighed når vi fakturerer. Disse kan aconto faktureres, hvis man ønsker at dele betalingen ud over flere fakturerer. 

For yderligere information, kontakt Thomas H. Pedersen, th@dmoge.dk, +45 7641 3667