Menu - For Responsive


› Medlemslogin
Aktuel nyhed

Udbringning af fast gødning i efteråret

I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes fast husdyrgødning. Fast husdyrgødning må udbringes på nogle arealer frem til 15. november afhængig af jordtype, afgrøde og type af efterafgrøde. Bemærk dog, at man opnår den største kvælstofudnyttelse ved udbringning i foråret.


Medlemmer af DM&E kan læse mere her - venligst benyt i øverste højre hjørne af hjemmesiden. Ønsker du at blive medlem, så kan du ansøge her.