Menu - For Responsive


› Medlemslogin
Aktuel nyhed

PRESSEMEDDELELSE
Vejle den 16. maj 2018

Udsigten til flere opgaver i udbud glæder entreprenører

Brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) glæder sig over regeringens udspil om mere konkurrenceudsættelse i både kommuner, regioner og staten, hvilket foreningen mener vil komme både samfundet og de små- og mellemstore entreprenørvirksomheder til gavn.

Regeringens forslag om at fastsætte klare mål for mængden af offentlige udbud, i forbindelse med de forestående økonomiforhandlinger med kommunerne og regionerne om næste års økonomi, får en varm modtagelse hos brancheforeningen DM&E, der organiserer mange mindre entreprenørvirksomheder.

”DM&E er helt på linje med regeringens ønske om, at flere opgaver skal i udbud, så det sikres, at opgaveløsning sker mest effektivt og til bedste kvalitet til prisen. Vi har længe haft et ønske om, at der blev fulgt op på aftalen med Kommunerne fra 2007-2010, hvor konkurrenceudsættelsen skulle øges fra 20 pct. – 25 pct., hvilket dog kun er sket i visse kommuner”, udtaler konsulent i DM&E Søren Christensen.

Forskellige mål alt efter opgavetype
Regeringen lægger i deres forslag op til, at målene for hvor stor en andel af de offentlige opgaver, der skal i udbud, kan gradueres efter opgavetype. Eksempelvis kan tekniske områder, have større måltal end eksempelvis administrative opgaver.

Tallene viser, at det tekniske område som eksempelvis pleje- og vedligeholdelse af grønne områder og vedligeholdelse af bygninger med 58,8 pct. er det område, som i dag konkurrenceudsættes mest. Men der er store forskelle kommunerne imellem. Den kommune, der sender mindst i udbud konkurrenceudsætter 16 pct., mens den der udsætter mest ligger på 96,3 pct. Ifølge DM&E, viser tallene et kæmpe potentiale på netop de tekniske områder, som derfor ser en stor fordel i at fastsætte mål for disse områder højere end gennemsnittet. DM&E mener, at 75 pct. vil være et realistisk mål.

Måltal kan ikke stå alene
DM&E mener ikke, at måltal kan stå alene, og er derfor glade for, at der i regeringens forslag også er lagt op til andre initiativer for at fremme konkurrenceudsættelsen hos det offentlige.

”En af vores store ønsker er, at det skal være nemmere for mindre virksomheder at byde på offentlige opgaver. Selvom der i udbudsloven er et ”opdel-eller forklar” princip, så oplever vi gang på gang, at offentlige opgaver udbydes i meget store klumper, og hvad værre er, så sammenblander man ofte vidt forskellige ydelser som eksempelvis rengøring med pleje af grønne områder eller skovarbejde. Det giver simpelthen ingen mening for ret mange af de mindre aktører, som egentlig godt kunne løse den enkelte opgave”, pointerer Søren Christensen.     

DM&E har tidligere hilst velkommen, at der i den politiske aftale om ”fair og lige konkurrence” blev kigget på reglerne for kommunernes kontrolbud, så de private og offentlige aktører konkurrerer på lige vilkår når opgaver sendes i udbud.

Eventuelle spørgsmål m.v. kan rettes til:
Søren Christensen, konsulent DM&E christensen@dmoge.dk tlf. 7585 8355 / 4019 9335
Branchedirektør Bent Juul Jørgensen juul@dmoge.dk tlf. 7585 8355