Menu - For Responsive


› Medlemslogin
Aktuel nyhed

Pressemeddelelse
Vejle d. maj 2018

Genbrug: Fra missionshus til værtshus

DM&E har i samarbejde med Middelfart Kommune netop gennemført et demonstrationsprojekt, hvor murstenene fra et tidligere missionshus er genbrugt i forbindelse med til- og ombygning af et centralt beliggende værtshus i Middelfart by.

Cirkulær økonomi, grøn omstilling og bedre udnyttelse af ressourcer er højt på dagsordenen hos rigtig mange myndigheder, virksomheder og organisationer. Det gælder også brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) samt Middelfart Kommune, der i samarbejde netop har gennemført et demonstrationsprojekt for at samle viden og data fra nænsom nedrivning, hvor stort set alle materialer er nedtaget og forberedt til genbrug.

Ideen til projektet opstod i forbindelse med projektet ”Cirkulærforretning for DM&E Entreprenør”, der gennemføres i regi af brancheforeningen med støtte fra Miljøstyrelsen, og hvor der blandt andet skal gennemføres en række demonstrationsprojekter.

”Efter at have hørt om projektet, kontaktede Middelfart Kommune os for at høre nærmere om projektet. Kommunen gik straks i gang med at finde et passende nedrivningsprojekt og valget faldt på et gammelt missionshus i Bro. Kort tid efter havde de faktisk også identificeret et egnet byggeprojekt, hvor blandt andet de ca. 17.000 mursten fra missionshuset kunne genbruges. Dette projekt var tilfældigvis et værtshus i Middelfart ved navn Guldkronen”, fortæller konsulent i DM&E Søren Christensen, der også er projektleder for foreningens cø-projekt.

Genanvendelse tænkt ind udbuddet

En af de store barrierer for genanvendelse er de ofte stramme tidsplaner, og at man ikke tidligt nok får identificeret og indtænkt potentielle genanvendelige materialer i nye byggeprojekter. Derfor gennemførte DM&E en ressourcekortlægning af ejendommen så tidlig i processen, at det blev en del af Kommunens udbud.  Selve den nænsomme nedrivningsproces, blev ligeledes beskrevet af bygherrens rådgiver, herunder hvilke materialer, der skulle udtages til genanvendelse, og hvor de skulle leveres. 

”Inden udbuddet regnede vi på forskellige scenarier for genbrug af murstenen, hvor både kriterier for transport, CO2-regnskab, genanvendelsesprocent og økonomi alle blev taget i betragtning. Kommunen valgte nedtagning og håndrensning på stedet blandt andet fordi der skulle opnås en høj genanvendelsesprocent for at matche den mængde mursten, som den private bygherre skulle bruge til det nye byggeri. Resultatet af den nænsomme nedtagning betød at ca. 95% af både formur og bagmur kunne genbruges. Og på grund af en porøs kalkmørtel var stenene meget nemme at rense, hvorved der kunne opnås en høj produktionsrate”, forklarer Søren Christensen.  

Cirkulær økonomi kræver handling

”Hvis den cirkulære dagsorden virkelig skal rykke, kræver det blandet blandt andet, at nogle visionære Kommuner og bygherrer som Middelfart Kommune, tør at gå forrest. Et enkelt projekt hist og her tæller ikke meget, men de er yderst vigtige for at inspirere og gøre os klogere på de processer, der skal tænkes anderledes, hvis en bedre udnyttelse at de mange gode ressourcer i eksisterende bygninger skal lykkes” fastslår Søren Christensen.

Eventuelle spørgsmål m.v. kan rettes til:

Konsulent Søren Christensen, DM&E christensen@dmoge.dk tlf. 7585 8355 / 4019 933

IMG 4009

Bro Missionshus ved Brenderup på Fyn før nedrivning

IMG 1672

Tilbygning ved Guldkroen centralt beliggende i Middelfart med udsigt til Lillebælt