Menu - For Responsive


› Medlemslogin
Aktuel nyhed

Revideret LER-lov trådt i kraft

1. januar 2018 trådte en ændring af LER-loven i kraft, der får betydning for ledningsejere landet over. LER udbygges med sammenstillingsfunktion og ledningsoplysninger skal digitaliseres og standardiseres.
LER bliver udbygget med en funktion, der let kan sammenstille ledningsoplysningerne fra ledningsejerne og vise dem for graveaktører og andre, der søger ledningsoplysninger. Ledningsoplysninger vises herefter via en kortviser, der kan anvendes direkte ved gravearbejde i marken. For at LER kan modtage og sammenstille ledningsoplysninger fra ledningsejerne uden ændringer, forventes det derfor, at ledningsejerne digitaliserer og standardiserer deres ledningsoplysninger, så de let kan modtages af LER. Det forventes foreløbig, at fristen for at standardisere og digitalisere alle ledningsoplysninger og udveksle disse gennem LER, er ved udgangen af 2022.

Der vil desuden komme ændrede krav til svarfrister for udlevering af ledningsoplysninger, der falder fra 5 arbejdsdage til to timer.

DM&E deltager aktivt med input og dialog med Styrelse og Ledningsejere, så vi forhåbentlig får bedre og hurtigere LER-oplysninger med færre graveskader til følge.
 
For yderligere information, kontakt Søren Christensen, christensen@dmoge.dk, +45 7641 3668