Menu - For Responsive


› Medlemslogin

 

Bestyrelsen

Søren Ulrik Sørensen

Formand
DM&E Vendsyssel
Telefon: 9898 1888
Mobil: 3098 1888
Mail: info@vraa-maskinstation.dk
Se DM&E Vendsyssel´s hjemmeside her

 

Poul Højbjerg

DM&E Himmerland
Telefon: 9854 6766
Mobil: 2016 0266
Mail: mail@hvornummaskinstation.dk
Se DM&E Himmerlands hjemmeside her

Villy Lundgaard

DM&E Viborg
Telefon: 20118159
Mail: vil@c.dk
Se DM&E Viborg´s hjemmeside her

Viggo Madsen

DM&E Thy-Mors
Telefon: 9797 1216
Mobil: 2144 6701
Mail: viggo@dollerupmaskinstation.dk
Se DM&E Thy-Mors´hjemmeside her

Sejer Pedersen

Herningegnens Maskinstationer og
Entreprenører
Telefon: 9713 1313
Mobil: 2080 9601
Mail: sejer@sejerpedersen.dk
Se Herningegnens Maskinstationer og Entreprenørers hjemmeside her

Bjarne Greve

DM&E Vestjylland
Telefon: 9734 6400 Mobil: 4040 1883
Mail: bg@olstruphovermaskinstation.dk
Se DM&E Vestjyllands hjemmeside her

Arne Sørensen

Østjyske Maskinstationer og
Entreprenører
Mobil: 4044 7705
Mail: post@romalt-maskinstation.dk
Se Østjyske Maskinstationer og Entreprenørers hjemmeside her

Thomas Sylvester Rasmussen

Horsensegnens Maskinstationer og
Entreprenører
Telefon: 2045 7029
Mail: thomas@tsrmail.dk
Se Horsensegnens Maskinstationer og Entreprenørers hjemmeside her

Lars Bo Astrup

DM&E Midtjylland
Telefon: 9733 5151
Mail: heager-maskinstation@mail.tele.dk
Se DM&E Midtjyllands hjemmeside her

Hans Holdensen

Sydjyske Maskinstationer og
Entreprenører
Telefon: 7517 3888 - Mobil: 4036 7407
Mail: hans@brammingmaskinstation.dk
Se Sydjyske Maskinstationer og Entreprenørers hjemmeside her

Jørgen Jørgensen

DM&E Fyn
Telefon: 6482 1284
Mobil: 2080 7710
Mail: post@hjadstrup.dk
Se DM&E Fyn´s hjemmeside her

Birger Niemann

DM&E Sjælland
Telefon: 5628 3422
Mobil: 4011 6432
Mail: birger@niemanns.dk
Se DM&E Sjællands hjemmeside her

Jesper Hansen

DM&E Bornholm
Telefon: 5696 9350 - Mobil: 3053 6350
Mail: jespers.mask@mail.dk
Se DM&E Bornholms hjemmeside her

Nickolai Schlechter

Dansk Skoventreprenør Forening

Telefon: 7241 8416
Mail: nick@stuboggren.dk
Se Dansk Skoventreprenør Forenings hjemmeside her