Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 26/9-2017

PRESSEMEDDELELSE:
27.03.2017

Entreprenører uddanner sig i Cirkulær Økonomi

Med målet om at fremtidssikre virksomheder, der arbejder med nedrivning, afholdte DM&E det første kursus i Cirkulær Økonomi. Det var startskuddet for en række aktiviteter, som DM&E afholder over de næste par år ud fra det samarbejde, brancheforeningen har indgået med Miljøstyrelsen.

30-35 % af alt affald kommer fra bygge- og anlægsbranchen, og heldigvis bliver en stor del af det allerede genanvendt og nyttiggjort, men kan det genanvendes på en bedre og mere effektiv måde? Det er præmissen for DM&E’s arbejde med nedbrydning og afsætning, hvor det første kursus i cirkulær forretning trak fulde huse til foreningens adresse på Porschevej i Vejle.

Kurset bestod af en række indlæg fra kompetente fagfolk inden for området, der klædte de ca. 40 deltagere på til, hvordan de kan arbejde med cirkulær økonomi fremadrettet – entreprenørerne viste stor interesse for emnet, og spørgelysten var stor.

Kommunerne er vigtige
Kommunerne står hvert år for rigtige mange nedrivninger. Samtidig er de bygherre på mange nye byggerier og anlægsarbejder samt tager rollen som miljømyndighed, når affaldet skal klassificeres og anvises.  

”Flere kommuner har den seneste tid vist stor interesse for at fremme cirkulær økonomi, og de er vigtige spillere, hvis vi skal have højere og bedre genanvendelse”, påpeger projektleder for CØ-projektet i DM&E Søren Christensen og fortsætter:

”Ved at uddanne entreprenørerne cirkulær forretning, ressourceeffektivitet og afsætningsmuligheder håber vi, at virksomhederne kan være med til at påvirke offentlige såvel som private bygherre til at se mulighederne for højere genanvendelse. Hvis vi skal udnytte nogle at de mange gode materialer, der findes i gamle bygninger, kræver det bedre planlægning og mere tid til nedrivning, og det skal bygherrerne acceptere.  

Der skal styr på farlige stoffer
Et andet af emnerne på DM&E´s kursus var de farlige stoffer, som mange ældre bygninger indeholder. ”Forudsætningen for højere og bedre genanvendelse er, at alle bygninger bliver screenet og kortlagt for miljøfarlige stoffer før nedrivning, så disse effektivt kan udsorteres. Det kræver en stor indsats fra miljømyndighedens side at sikre, at det sker. Vi hører desværre ofte historier om både private og offentlige bygherre, der ikke har forståelse for reglerne om udsortering af farlige stoffer, og det skal vi have gjort op med, hvis vi vil have indført mere cirkulær økonomi på området”, fastslår Søren Christensen.

Et succesfuldt eksempel
En virksomhed, der arbejder succesfuldt med Cirkulær Økonomi, er Salling Entreprenørfirma, hvor Gregers Frederiksen på kurset i Vejle fortalte om arbejdet med selektiv og nænsom nedrivning. De har succes med at nedbryde og sortere byggematerialerne og sætte det til salg på portalen www.danskgenbyg.dk. Her kan virksomheder og private så købe materialerne, og på den måde bliver ressourcerne genanvendt til nye spændende projekter.

DM&E´s projekt om cirkulær forretning for entreprenører, som gennemføres med støtte og i samarbejde med Miljøstyrelsen, kører indtil udgangen af 2018

Eventuelle spørgsmål m.v. kan rettes til:
Konsulent Søren Christensen, DM&E christensen@dmoge.dk tlf. 7585 8355/4019 9335

IMG 2708