Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 14/2-2017

Opsigelse

Læs om forskellige forbehold ved opsigelse af medarbejdere:

Arbejdsfordeling
Dagpenge efter overarbejdsperiode 

G-dagene nedtrappes for korttidsansatte
Fra 1. januar 2015 er der indført nye G-dags regler for medarbejdere, der har været ansat under tre måneder: Læs mere her

G-dage er dagpenge uden tillæg

Ved opsigelse og hjemsendelse af en medarbejder, der er medlem af en A-kasse, skal arbejdsgiveren betale dagpenge de 3 første ledighedsdage. Eneste mulighed for at udgå G-dagene, er hvis den afskedigede medarbejder holder ferie, de første 3 dage efter ophør. Reglen gælder medarbejdere, der har været beskæftiget i mindst 74 timer inden for de sidste 4 uger.