Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 25/7-2017

Sygedagpenge forsikringsordning for private

Lange arbejdsdage – men max 48 timer/uge i gennemsnit
04.04.2014
Den ugentlige arbejdstid må ikke overskride 48 timer pr uge beregnet som et gennemsnit af 4 måneder. Lange arbejdsdage er periodisk ganske normalt i visse jobfunktioner, og nogle medarbejdere vil gerne arbejde mange timer om ugen. Der er imidlertid lovregler for den maksimale arbejdstid, og det er arbejdsgiverens ansvar, at reglerne overholdes. I konkrete sager, hvor reglerne har været overskredet, er arbejdsgiveren idømt at betale den ansatte en godtgørelse op til 3 mdr. løn oven i den allerede udbetalte løn. For modtageren er godtgørelsen endog skattefri. Den ugentlige arbejdstid må iflg. Arbejdstidsdirektivet ikke overskride 48 timer pr. uge beregnet som et gennemsnit af 4 måneder. Læs mere her  (EG)

Pension Danmark og EjerPension
04/04/2013
I DM&E Nyt nr. 12 oplyste vi, at en virksomhedsejer ikke kan have en pensionsordning i Pension Danmark. Men ingen regel uden undtagelser for Pension Danmark har på et tidligere tidspunkt haft et pensionsprodukt EjerPension, som var målrettet virksomhedsejeren. De medlemmer af Pension Danmark, der i sin tid meldte sig ind i EjerPension, er fortsat med i denne ordning, og kan uden ændringer indbetale og være dækket af de aktuelle forsikringer i ordningen.

Nogle ejere kan desværre være oprettet i EjerPension med forkert kode eller på forkert grundlag. De bør stoppe indbetalinger, da de ikke er dækket i en given situation. Ved alle tvivlsspørgsmål opfordrer vi til at kontakte Pension Danmarks medlemsservice 70 12 13 30 (Kl. 8-21)
Pension Danmark er for ansatte og ikke for ejere.

Pension Danmark er for ansatte og ikke for ejere
28/03/2014
En virksomhedsejer kan ikke have en pensionsordning i Pension Danmark.
Pension Danmark er det obligatoriske pensionsselskab til pensionsordning og sundhedsordning for ansatte på virksomheder, der har overenskomst med 3F, HK m.fl. Det gælder både overenskomst via en arbejdsgiverforening eller en tiltrædelsesoverenskomst.
Virksomheder uden overenskomst kan ikke som virksomhed benytte Pension Danmark til pensionsordning, men nye medarbejder, der har haft pensionsordning i Pension Danmark i det tidligere ansættelsesforhold, kan videreføre en aktiv ordning i eget personnummer.
Virksomhedsejeren selv og andre personer i ejerkredsen kan ikke være med i Pensions Danmarks pensionsordning.


Medlemmer af DM&E kan læse mere her - venligst benyt i øverste højre hjørne af hjemmesiden. Ønsker du at blive medlem, så kan du ansøge her.

Frihed juleaftensdag og nytårsaftensdag
10/12/2013
Juleaftensdag er som hovedregel en hel fridag, og nytårsaftensdag er som udgangspunkt en normal arbejdsdag. Visse overenskomst- eller ansættelsesaftaler kan bestemme anderledes.

 Ledighed, ferie og G-dage
10/12/2013
Når en arbejdsgiver opsiger en ansat, og den ansatte vælger at starte sin ledighedsperiode med at holde ferie i 3 eller flere dage, udløser den begyndende ledighed ikke de obligatoriske 3 G-dage for arbejdsgiveren. Hvis der kun holdes 2 feriedage, udløser det 1 G-dag til arbejdsgiver.

Situationen kan være aktuel for nogle ved den forestående jul- og nytårsperiode eller beskæftigelsessituationen i øvrigt.

Tilsvarende gælder ikke feriefridage, da disse skal være afviklet før fratrædelse.


Pensionsrod kan blive dyrt
Når en virksomhed har overenskomst via en arbejdsgiverforening eller en lokaloverenskomst, er den omfattet af en obligatorisk arbejdsmarkedspension. Her er det vigtigt, at indbetalingen sker til den korrekte pensionskasse for den respektive overenskomst. Hvis indbetalingen sker til en anden pensionskasse, kan virksomheden blive dømt


Medlemmer af DM&E kan læse mere her - venligst benyt i øverste højre hjørne af hjemmesiden. Ønsker du at blive medlem, så kan du ansøge her.