Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 26/1-2022

Udbuds- og tilbudsregler

Herunder findes relevante regler inden for udbud og tilbud. Hvis du som medlem har brug for rådgivning i forbindelse med offentlige udbud eller tolkning af reglerne er du velkommen til at kontakte DM&E på 7585 8355.

Udbudsloven
Udbudsloven sætter rammerne for, hvordan offentlige ordregivere skal købe ind. Intentionen med en dansk udbudslov er, at sikre den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler gennem en effektiv konkurrence om opgaverne.

Udbudsloven LOV nr 1564 af 15/12/2015

Konkurrencestyrelsens - Vejledning om udbudsreglerne

Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Forsyningsvirksomhedsdirektivet gælder for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over tærskelværdien for EU-udbud på forsyningsområderne (dvs. energi, vand, transportforsyning mv).

Forsyningsvirksomheds-direktivet BEK nr 1624 af 15/12/2015

Tilbudsloven: Danske regler for udbud
Tilbudsloven regulerer indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter under tærskelværdien. Tilbudsloven gælder for indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, som ikke er omfattet af EU´s udbudsdirektiver.

Tilbudsloven

Tærskelværdier 2020 og 2021

Lov om håndhævelse
Bekendtgørelse af lov om klagenævnet for udbud

Stand-still periode
Stand-still perioden er en obligatorisk pause mellem, at vinderen af et givent udbud er fundet, indtil der officielt kan skrives kontrakt.

Læs mere om stand-still perioden her

Tro- og loveerklæring
Tro- og loveskabeloner

Serviceattest
Erhvervsstyrelsen koordinerer indsamlingen af oplysninger fra andre offentlige myndigheder i forbindelse med virksomheders tilbud på offentlige udbud.

Ordningen skal sikre, at virksomhederne kun skal benytte én indgang til det offentlige ved indhentning af oplysninger, erklæringer mv. til brug ved afgivelse af tilbud på offentlige udbud. Når oplysningerne er indhentet, udarbejder Erhvervsstyrelsen en offentlig "serviceattest" til virksomheden.

Virksomhederne vil altså kunne nøjes med at rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen - og anmode om en serviceattest - når de skal indhente oplysninger hos offentlige myndigheder til brug for afgivelse af tilbud på offentlige udbud. Erhvervsstyrelsen vil herefter kontakte de relevante myndigheder, d.v.s. ATP, skifteretten, SKAT samt kriminalregistret.

Serviceattest - Anmod Erhvervsstyrelsen om serviceattest her

Klager
Klagenævnet for udbud kan behandle klager over udbud. Klagenævnet tager stilling til overtrædelse af udbudsreglerne og kan bl.a. idømme bøder og erstatninger.

Læs mere om klagenævnet for udbud her