Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 1/8-2017

Tilbud - Trin for Trin

Udbudsportalen har udarbejdet vejledningen "Tilbud trin for trin". Vejledningen har til hensigt at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder i at byde ind på offentlige opgaver. Vejledningen fører virksomhederne gennem tre faser – fra de indledende overvejelser om, hvorvidt der skal bydes til overtagelse af opgaven og opfølgning. Desuden indeholder vejledningen indledningsvis lidt information omkring offentlige indkøb.

Tilbud-Trin for Trin vejledning

Bilag 1 - Forstå EU-udbudsbekendtgørelsen

Bilag 2 - Eksempel på referenceliste

Bilag 3 - Eksempel på prækvalifikationsanmodning

Bilag 4 - Eksempel på følgebrev

 

*kilde: Udbudportalen