Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 4/11-2016

Kvalitetssikring

For at forebygge skader og andre svigt er det vigtigt, at kvalitetssikre sit arbejde. Forebyggelse
er normalt billigere end udbedring både for kunde og entreprenør. Er kvaliteten i orden, kan byggeriets parter undgå eller formindske omprojektering, spild, usikkerhed, ydelser, der må udbedres, udskiftes eller udføres på ny, svigt og skader og deraf følgende ekstraudgifter eller forringede kvaliteter. Dette gælder både under udførelsen, ved afleveringen og i afhjælpningsperioden.

Desuden undgås mulige erstatningskrav som følge af senere opdagede mangler ved byggeriet og omkostningerne og tidsforbruget ved retlige opgør i forbindelse hermed. Ikke mindst ved at modvirke svigt i indbyggede bygningsdele kan man undgå betydelige ekstraomkostninger. Mange erfaringer viser, at systematisk kvalitetssikring kan betale sig.

Lovpligtig kvalitetssikring
Kvalitetssikring er lovpligtigt for autoriseret kloakarbejde samt for statslige og statsstøttede bygge- og anlægsarbejde, herunder også ombygninger og renoveringsarbejder. Mange andre bygherrer stiller krav til kvalitetssikring af deres byggeri i udbudsmaterialet på baggrund af grundlaget i bekendtgørelsen.

Kvalitetssikring er også et værktøj for dig som entreprenør og kloakmester til at dokumentere overfor bygherren og hans rådgivere, at arbejdet er udført i overensstemmelse med de
kvalitetskrav, der fremgår af aftalen.

Anvender du kvalitetssikring systematisk, vil den fungere som en hjælp til at undgå
misforståelser og fejl under udførelsen af byggeriet og en dokumentation af kvaliteten af det færdige byggeri.

Fagspecifik kvalitetssikringsdokumenter
DM&E anbefaler, at du altid kvalitetssikrer dit udførte arbejde samt fører dokumentation herfor. Derfor har DM&E til hjælp for mindre entreprenør- og kloakmestervirksomheder udviklet fagspecifikke kvalitetssikringshåndbøger, kvalitetssikringsskemaer og kontrolplaner til områderne:

  • Autoriseret kloakarbejde
  • Nedbrydningsarbejde
  • Jordarbejde
  • Belægningsarbejde
  • Betonarbejde

Digital Kvalitetssikring
DM&E har netop lanceret et nyt værtøj til Digital kvalitetssikring via mobiltelefon er tablets.

Læs mere om det digitale KS-værktøj her

Har du spørgsmål til kvalitetssikring eller ønsker du at rekvirer håndbøger eller skemaer mv. er du som medlem velkommen til at kontakte DM&E.