Menu - For Responsive


› Medlemslogin

 

Normer, vejledninger og tekniske anvisninger

Nye Normer

DS 432/tillæg 1:2012 "sikring mod opstemning – højvandslukker"
De nye regler for højvandlukkere trådte i kraft den 03.12.2012, men i en overgangsperiode på 6 måneder kan højvandlukkere installeres både efter de nye og gamle regler. Dog skal man vælge ét af regelsættene.

Som autoriseret kloakmestervirksomhed skal man have adgang til de gældende normer, der vedrører kloakarbejde. Derfor har DM&E som en service for kloakmestervirksomhederne, hjemtaget et parti normer, som vi giver 30 % rabat på (gælder kun for medlemmer).

Ny DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord
DS 475 2. udgave er udkommet og trådte i kraft 19.11.2012. Den indeholder en række bestemmelser, der skal sikre en forsvarlig etablering af ledningsanlæg i jord. Normen er opdateret i forhold til europæiske standarder på området og er tilpasset de danske krav, særligt med hensyn til afstandskravene i forbindelse med lægning af ledninger i jord.

Som autoriseret kloakmestervirksomhed skal man have adgang til de gældende normer, der vedrører kloakarbejde. Derfor har DM&E, som en service for kloakmestervirksomhederne, hjemtaget et parti normer, som vi giver 30 % rabat på (gælder kun for medlemmer).

De to normer kan bestilles på post@dmoge.dk

Ny håndbog samler 3 vigtige normer
I forbindelse med revision af DS 475 er DS 430, DS 437 og DS 455 opdateret og samlet i en håndbog DS-håndbog 169. Ved opdateringen er der ikke ændret væsentlig i indholdet. Man har blot fjernet alt det, der ikke længere var gældende, så de nye "renskrevne" normer er lidt lettere at læse. Derfor er det heller ikke et krav, at kloakmestervirksomheder anskaffer sig den nye håndbog. Men hvis man ønsker at få de 3 normer samlet i en håndbog, kan det være en fordel. Håndbogen kan ekemspelvis bestilles hos www.byggecentrum.dk

Oversigt over gældende normer

 • DS 432/Till1 1. udg. Sikring mod opstemning - Højvandslukker
 • DS 432, 4. udg., Norm for afløbsinstallationer
 • DS 436, 2. udg., Norm for dræning af bygværker m.v.
 • DS 430, 2. udg., Norm for lægning af fleksible ledninger i jord
 • DS 437, 2. udg., Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord
 • DS 475, 2. udg., Norm for etablering af ledningsanlæg i jord
 • DS 440, 2. udg., Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning
 • DS 455, 1. udg. Norm for tæthed af afløbssystemer i jord
 • DS-håndbog 169, Norm for Vand- og afløbssystemer i jord - Lægning af stive og fleksible ledninger

Håndbøger og tekniske anvisninger

 • SBI-anvisning 255 Afløbsinstallationer - Systemer og Dimensionering
 • SBI-anvisning 256 Afløbsinstallationer - Anlæg og Komponenter
 • SBI-anvisning 257 Afløbsinstallationer - Installationsgenstande og udførelse
 • Afløbsanlæg i jord – kloakmesterarebjde (Teknologisk Institut)
 • Håndbog i kloakmesterarbejder (Entreprenørbranchens forlag)
 • Liste til lovgivnings- og vejledningsmateriale for KLS

Miljøstyrelsens vejledninger og retningslinier for spildevandsresning i det åbne land

Rapporter

Landbrugets byggeblade