Menu - For Responsive


› Medlemslogin

 

Love, regler og bekendtgørelser

Her på siden finder du relevante love, regler og bekendtgørelser, som dækker kloakautorisationsområdet. Hvis du har spørgsmål til reglerne eller tolkningen heraf, er du som medlem velkommen til at kontakte DM&E.

DM&E arbejder til stadighed på at påvirke lovgiverne til at sammensætte love til gavn for miljøet og brancheforeningens autoriserede klaokmestervirksomheder.

Lovgivning på autorisationsområdet

Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.

Bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere

Bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre

Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet

Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af kontrolinstanser til at udføre den særlige tilsynsordning på vand- og afløbsområdet

Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Bekendtgørelse om funktionskrav til bundfældningstanke

Bekendtgørelse om el-, gas- og vandinstallationer m.v. i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder og bygningsdele

Bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør

 

Kloakmestererklæring

I tilfælde af at den virksomhed, der har udført et kloakarbejde, nægter eller er ude af stand til at færdiggøre arbejdet, kan en anden autoriseret virksomhed færdiggøre arbejdet.

Læs mere om kloakmestererklaringen her 

 

Reglementer

Bygningsreglementet BR15

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

SBI anvisning 258 om BR15