Menu - For Responsive


› Medlemslogin

 

Ny BoligJobordning

Boligjobordningen er i 2016 og 2017 ændret til et såkaldt ”grønt” håndværkerfradrag. Fradragsordningen betyder, at man ved arbejde udført i forbindelse med sin boligen kan opnå fradrag til arbejdslønnen til visse håndværkerydelser og hjemmeserviceopgaver. Den nye ordning vil fra 1. januar 2016 give fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens der vil være et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigte.

Fradraget lyder på 18.000 kr. pr. voksen person og hjemmeboende børn over 18 år kan også få fradrag. Fradraget bliver medregnet som ligningsmæssigt fradrag og optræder på årsopgørelsen. Ordningen er sammensat, så der gives fradrag op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet og op til 12.000 kr. pr. person til håndværkerydelser.

DM&E har arbejdet hårdt for at få ordningen genindført, og at ydelser som bl.a. kloakarbejde, permeable belægninger og klimasikring er kommet på listen over fradragsberettiget ydelser, og er derfor også godt tilfredse med de ydelser, der er medtaget under den nuværende ordning.

Fradraget omfatter kun arbejdslønnen til visse typer af serviceydelser og håndværkerydelser. Herunder kan du som medlem downloade fakta-ark om boligjobordningen. Fakta-arket kan evt. udleveres til kunder i forbindelse med afgivelse af tilbud eller anden vejledning til kunden.

Download faktaark og kundeinformation herunder:
Kundeinformation om håndværkerfradrag (word)
Kundeinformation om håndværkerfradrag (pdf)
Liste over ydelser dækket af håndværkerfradraget
Læs mere om håndværkerfradraget på Skats hjemmeside her

Hvis du har spørgsmål til håndværkerfradraget, kan du som medlem kontakte DM&E på post@dmoge.dk eller tlf. 75 85 83 55.