Menu - For Responsive


› Medlemslogin

 

Dimensionering af forsinkelsesbassiner

Danske spildevandssystemer og vandløb bliver ved store regnmængder hårdt belastet. Derfor stilles der i forbindelse udledningstilladelser ofte krav om en maksimal udledning til eksempelvis et vandløb på f.eks. 1 l/sek/ha. Dette giver
selvfølgelig en udfordring, når man dimensionerer systemerne til 110 eller 140 l/sek/ha. Derfor kan det ofte være nødvendig at etablere et forsinkelsesbassin med vandbremse for at forsinke vandet. Dimensionering af større forsinkelsesbassiner kan udføres efter principperne i Spildevandskomiteens Skrifter.

Hvis du har spørgsmål til dimensionering af forsinkelsesbassiner eller behov for rådgivning i forbindelse med dette, kan du som medlem kontakte DM&E.