Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 4/5-2018

Dimensionering af forsinkelsesbassiner

Danske spildevandssystemer og vandløb bliver ved store regnmængder hårdt belastet. Derfor stilles der i forbindelse udledningstilladelser ofte krav om en maksimal udledning til eksempelvis et vandløb på f.eks. 1 l/sek/ha. Dette giver
selvfølgelig en udfordring, når man dimensionerer systemerne til 110 eller 140 l/sek/ha. Derfor kan det ofte være nødvendig at etablere et forsinkelsesbassin med vandbremse for at forsinke vandet. Dimensionering af større forsinkelsesbassiner kan udføres efter principperne i Spildevandskomiteens Skrifter.

Herunder findes relevant information om dimensionering og etablering af forsinkelsesbassiner.

 

Dimensionering af forsinkelsesbassiner

Formålet med denne anvisning er at den kan tjene som et inspirationskatalog til planlægning, udførelse og drift af regnvandsbassiner med natur og aktivitet. Anvisningen præsenterer både den gode proces,det gode design og de gode eksempler, som allerede findes

Rørcenter-Anvisning 025 - Regnvandsbassiner

 

Vandbremse

Denne anvisning vil gennemgå forskellige almindelig anvendte reguleringsmuligheder for regnvand og blandet regn- og spildevand

Rørcenter-anvisning 019. Vandbremser

 

Hvis du har spørgsmål til dimensionering af forsinkelsesbassiner eller behov for rådgivning i forbindelse med dette, kan du som medlem kontakte DM&E.