Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 25/7-2017

Specielt for kloakmestre

DM&E er garant for, at kloakmestervirksomheder, som er medlemmer af brancheforeningen, har adgang til den nødvendige faglige viden, rådgivning og uddannelse indenfor det autoriserede område.

dme kloak logo rgb       

Vi arbejder målrettet og vedholdende med at varetage de autoriserede kloakmestres politiske interesser herunder forbedre de rammevilkår, kloakmestrene til dagligt arbejder under. 

Som medlem af DM&E får du gratis adgang til rådgivning inden for en række områder, der vedrører det at drive en professionel og moderne kloakmestervirksomhed. Desuden har du mulighed for at trække på konsulenter til løsning af specifikke opgaver, eksempelvis i forbindelse med ansøgninger, projektering, dimensionering og tilbudsgivning mv.

DM&E arbejder løbende med udvikling af værktøjer, vidensdeling og uddannelse, som skal hjælpe kloakmesteren i sit daglige arbejde. Den mindre kloakmestervirksomheds største udfordring er ofte, at effektivisere administrationen i takt med at nye administrative krav stilles.

"Pengene skal tjenes i marken, men det administrative arbejde er samtidig en del af opgaven".

 I højre side finder du viden og værktøjer specielt for kloakmestre herunder bl.a. tegneprogrammet DM&E Kloakmodul og DM&E AjourKS, som er det digitalt værktøj til udførelse af kvalitstsikringsdokumentation via mobiltelefon eller tablets.

DM&E en væsentlig spiller på kloakområdet
DM&E er en væsentlig aktør på kloakområdet og gør vores inflydelse gældende både politisk og faglig. DM&E er blandet andet opgavestiller og censor i forbindelse med sikkerhedsstyrelsens kloakmestereksamener, hvilket gør, at vi er med til at sikre, at de nye kloakmestre har de rette kompetencer.