Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Sidst rettet: 20/9-2019

Energitilskud

Tilskud til energibesparelser hos maskinstationer og entreprenører

DM&E har indgået et samarbejde med Energitilskud-Danmark om hjemtagning af tilskud ved investeringer i maskinel, hvor der kan realiseres en besparelse i for eksempel brændstofforbrug.

Energiselskaberne i Danmark er pålagt at realisere energibesparelser i henhold til energipolitiske aftaler om energiselskabernes energispareindsats. Denne aftale medfører, at Energitilskud-Danmark kan udbetale tilskud for gennemførte projekter, under følgende forudsætninger:

 • Aftale om tilskud skal være indgået inden projektet/maskinen ordres.
 • Energibesparelsen skal kunne dokumenteres via testresultater, målinger mv. Det er ikke nok med opgørelser fra brochurer.
 • Tilbagebetalingstiden skal være minimum 1,0 år inkl. tilskud.
 • Principielt kan der gives tilskud til alle typer projekter, med de skal kunne dokumenteres.

Erfaringsmæssigt er der gode muligheder for dokumentation af besparelsen indenfor bl.a.:

 • Nedfældere
 • Større vogne (græs, halm, frakørsel mm.)
 • Gyllevogne
 • Finsnittere
 • Rendegravere
 • Læssemaskiner
 • Gravemaskiner
 • Udskiftning af traktorer (den ny traktor skal have samme motorstørrelse som eksisterende +/- 10 %)
 • Udskiftning til større maskiner (fx harver, radrensere, river, slangebomme mm.)
 • Udskiftning af flishuggere (her er det nødvendigt med et måleprogram før og efter)

Case: Energibesparelser og en sort bundlinje

Et eksempel på energibesparelse på en maskinstation er Bounum Maskinstation, hvor det opgøres, at deres rådgivning har sparet Bounum Maskinstation for ca. 68.000 liter diesel om året ved at se på udskiftning af de mindre gyllevogne med større modeller med fronttanke, hvorved man får markant færre transporttimer. Det giver en meget hurtig tilbagebetalingstid på de nye gyllevogne.

I nedenstående skema ses en række konkrete eksempler på maskinstationer, som har modtaget rådgivning og opnået en besparelse på det årlige forbrug af brændstof. Derudover har maskinstationer kunne sælge retten til deres energibesparelser og fået tilskud heraf. 

Case tabel