Menu - For Responsive


› Medlemslogin

 

DM&E AjourKS - prisliste iPad 15inch MBP wRet iPhone 5 iTunes PRINT

DM&E AjourKS

DM&E Medlem

Pris kr.

Ikke medlem

pris kr.

Normal pris

pris kr.

 

 

 

 

Virksomhedslicens (engangsbeløb ved køb) 4.500,- 5.400,- 6.000,-
       
Virksomhedslicens opdatering (årlig) 0,- 3.240,- 3.600,-
       
Brugerlicens 0 - 5 brugere (årlig pr. bruger) 2.900,- 3.240,- 3.600,-
       
Brugerlicens 6 - 15 brugere (årlig pr. bruger) 1.800,- 2.160,- 2.400,-
       
Brugerlicens over 15 brugere (årlig pr. bruger) 1.800,- 1.800,- 1.800,-
       
Introduktion/undervisning 4 timer inkl. 100 km. 2.000,- 2.000,- 2.000,-

*alle priser er ex. moms. Der tages forbehold for prisændringer og fejl

Ved køb gennem DM&E opnåes en besparelse på op til 60% af normalprisen af AjourKS. Dertil kommer, at i DM&E AjourKS er opdaterede standard KS-skemaer og registreringer til arbejdsområderne kloak, beton, belægning og anlæg mv. tilgængelige og inkluderet i prisen. Disse kan ikke købes andre steder.  

Læs mere om DM&E AjourKS her

Spørgsmål
Spørgsmål til DM&E AjourKS herunder priser og bestilling kan rettes til mail: post@dmoge.dk eller telefon 7585 8355.

 

Salgs- og leveringsbetingelser for DM&E AjourKS

DM&E har indgået aftale med Status System A/S om levering af dennes Ajour KS-system til DM&E´s kunder. Nedenstående er med få tilrettelser en videreførelse af Status Systems generelle salgs- og leveringsbetingelser og er gældende for levering af DM&E AjourKS.

1. Indgåelse af aftale:
Ordren udføres i henhold til skriftlig aftale enten i form af fremsendt bestillingsblanket eller anden skriftlig aftale. 

2. Aftalens løbetid:
Aftalen kan af kunden opsiges med et varsel af løbende måned + 1 måned, inden start af en ny abonnementsperiode. DM&E kan ikke opsige aftalen med kunden, så længe denne overholder sine betalingsforpligtelser. 

3. Priser:
DM&E er berettiget til at foretage prisændringer på abonnementer og hostingydelser med et varsel på 3 måneder.

4. Hosting og drift af system:
DM&E AjourKS systemet og data opbevares i et driftssikkert miljø i Status System A/S professionelle hostingcenter, med sikre internetforbindelser, adgangskontrol, strøm, køling, overvågning og backup.
Der udføres dagligt backup af systemet til en ekstern server og location i tilsvarende professionelt hostingcenter med 7 dages rulning af alle data.
Afhængigt af antal brugere stilles der til hver virksomhedslicens mellem 10 og 25 GB plads til rådighed som standard.

5. Sikkerhed:
Som sikkerhed for, at DM&E´s kunde kan fortsætte med, at anvende systemet og bevare tilgangen til data i tilfælde af at Status System enten går konkurs eller på anden måde ikke driver virksomheden videre, kan der indgås en sikkerhedsaftale. 

6. Systemopdatering og fejlrettelser:
Status System opdaterer løbende systemet med nye tiltag, ændringer og evt. fejlrettelser således at systemet opretholder sin funktionalitet.
DM&E opdaterer og udvikler løbene KS-skemaer og registreringer inden for kloak, beton, belægning, anlæg og nedbrydning mv., som stilles tilrådighed for kunderne.

7. Hotline support:
DM&E udfører support i forbindelse med brugen af systemet. DM&E udfører ligeledes introkurser og andre oplæringsforløb iht. nærmere aftale.
Support-spørgsmål sendes pr. e-mail til post@dmoge.dk eller på supporttelefon tlf. nr. +45 7585 8355, som har åbent hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00.
Status System udfører den tekniske support i form af fejlrettelser samt andre tekniske problemstillinger, der skyldes Status Systems software.
Support-spørgsmål sendes pr. e-mail til support@statussystem.dk eller på supporttelefon tlf. nr. +45 7020 0409, som har åbent hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00. 

8. Betalingsbetingelser:
Abonnementer og hosting af serverplads forudbetales årligt og 1. gang ved indgåelse af aftale. DM&E´s tilgodehavende faktureres i henhold til aftale, dog senest ved levering.

Medmindre andet er specificeret skal betaling ske senest 8 dage efter modtagelse af faktura og ved efterfølgende betaling beregnes morarente med 2 % pr. påbegyndt måned.
Såfremt DM&E´s tilgodehavende ikke straks efter 2. betalingspåmindelse eller senest 14 dage efter betalingsfristens udløb er indbetalt, eller der er indgået anden skriftlig aftale om betaling, har DM&E via Status System ret til at stoppe alle ydelser og leverancer, inklusive hostingydelser og adgang til at anvende DM&E AjourKS. 

9. Ansvarsforhold:
Kunden accepterer, at DM&E og Status System ikke kan holdes ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab (tab af data anses for indirekte tab), eller for forsinkelser, der skyldes manglende forbindelse eller dårlig kommunikation med server, servernedbrud, strømsvigt m.v. (ikke udtømmende)... 

10. Ophavsret:
Status System har alle rettigheder til de udviklede systemer, programmer og programmeringer, herunder ophavsretlige rettigheder, der ligger i Status Systems software. Kunden erhverver alene en brugsret til disse i abonnementsperioden. Status System forbeholder sig ret til at anvende data, til eks. statistiske formål, fra systemet i anonymiseret form.