Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 25/1-2022

Konsortiedannelse

Her kan du finde vejledning i konsortiedannelse og standardkontrakten til konsortieaftale.

Den offentlige sektor køber ind for 290 mia. kr. om året og det offentlige marked udgør også en væsentlig del af DM&E´s medlemmers omsætning. Stadig flere opgaver udbydes samlet i store enheder, og det kan være svært for mindre virksomheder at leve op til kravene i udbudsmaterialet.

En løsning kan være at indgå i et konsortiesamarbejde for at byde på opgaven. I konsortier kan virksomhederne lægge deres tekniske, økonomiske og finansielle formåen sammen, så de får bedre muligheder for at møde kravene i udbudsmaterialet.

Vejledningen fra konkurrencestyrelsen guider virksomhederne i, hvordan man etablerer et konsortium med henblik på at byde på en offentlig opgave. Vejledningen giver konkrete råd om, hvordan man danner et konsortium og hvilke regler, man skal være opmærksom på undervejs. Vejledningen rummer også en ordforklaring og en tjekliste til konsortiedannelse.

Der er også udarbejdet et udkast til standardkontrakt til konsortieaftale.

Hvis man som medlemsvirksomhed har spørgsmål til konsortiedannelse er man velkommen til at kontakte DM&E

Vejledning i konsortiedannelse

Udkast til konsortieaftale