Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Sidst rettet: 29/1-2019

Bestyrelsen i DM&E Junior

Bestyrelse 2019

DM&E Juniors bestyrelse foruden Peter Ulf Nielsen (revisor).

Fra venstre: Falke Bang (bestyrelsesmedlem), Lasse Sørensen (formand), Emil Gad (næstformand), Steffen Malling Sørensen (bestyrelsesmedlem), Michelle Storgaard Jensen (revisor), Frederik Stentebjerg (sekretær), Simon Thaysen (suppleant) og nederst på gulvet Emil Bang (suppleant).

Læs formandens beretning for 2018 her