Menu - For Responsive


› Medlemslogin

Bestyrelsen i DM&E Junior

DME Junior Bestyrelse 2018 IMG 9752 copy copy

DM&E Juniors bestyrelse foruden Bjarne Korsdal Nielsen (sekretær): Fra venstre Simon Thaysen (suppleant), Stefan Lorentzen (suppleant), Falke Bang (bestyrelsesmedlem), Steffen Malling Sørensen (bestyrelsesmedlem), Peter Ulf Nielsen (revisor), Lasse Sørensen (formand), Emil Gad (næstformand) og Michelle Storgaard Jensen (revisor).