Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 23/8-2018

Sagkyndig kursus

Målet med dette kursus er, at deltagerne efter endt kursus kan udføre det lovpligtige sikkerhedseftersyn af maskiner og teknik i maskinstationer og entreprenørvirksomheder, land- og skovbrug, gartneri, anlægsgartnere m.fl. Deltageren kan efter endt kursus vurdere om tekniske hjælpemidler, der er udsat for specielle forhold har behov for særligt eftersyn og evt. afprøvning. Ydermere vil man efter endt kursus, være i stand til at vurdere om der er behov for at tilkalde en særligt sagkyndig til at udføre vedligeholdelse og eftersyn. 

Deltageren får også kendskab til arbejdsmiljø og de sikkerhedsmæssige aspekter ved betjeningen og vedligeholdelsen af de omfattede maskiner, teknik, udstyr m.m.

Læs kursusbeskrivelsen her

Se DM&E's kursuskalender for mulige sagkyndigkurser her

Kontakt Kim Toft Væggemose: tlf.: 7641 3674 Mail: ktv@dmoge.dk