Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 1/2-2022

Farligt gods (ADR)

Flere og flere af Danske Maskinstationer og Entreprenørers medlemmer bliver omfattet af kravet om rådgivning, uddannelse og tilknyttet sikkerhedsrådgiver som følge af håndtering og transport af farligt gods.

Vejtransport af farligt gods i Danmark skal som hovedregel foregå efter ADR-konventionens bestemmelser. ADR-konventionen er det primære internationale regelsæt for vejtransport af farligt gods.

Vagn Theilgaard er konsulent i DM&E arbejdsmiljø, der med 37 års erfaring i branchen, varetager området med håndtering og transport af farlig gods, herunder kurset ADR kap. 1.3 ”Håndtering og transport af farligt gods under frimængden”. Vagn Theilgaard er udpeget som sikkerhedsrådgiver for 30 virksomheder, der håndterer og transporterer farligt gods over frimængden, i henhold til gældende ADR-bestemmelser og bekendtgørelser herfor. Vagn Theilgaard er uddannet sikkerhedsrådgiver (ADR) siden 2000, og har bestået sikkerhedsrådgivereksamen hos Beredskabsstyrelsen. 

I menuen til højre kan du se og hente transportdokumenter til transport af farligt gods under frimængden.

Kursus i ADR kap. 1.3 - Håndtering og transport af farligt gods under frimængden

DM&E Arbejdsmiljø holder løbende kurser i ADR kap. 1.3.

Hold øje med vores hjemmeside her, hvor vi lægger aktuelle kurser ind: https://www.dmoge.dk/dm-e-arbejdsmiljo/kurser

Se kursusbeskrivelsen her