Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

Print Eksport til iCal-format

Sjakbajskursus 2022 Modul 1. Vejle

 

Titel:
Sjakbajskursus 2022 Modul 1. Vejle
Dato:
02.03.2022
Hvor:
DM&E, Porschevej, Vejle

Kategorier:
Uddannelse og kurser,Entreprenør (Uddannelse og kurser),Arrangementer,Hovedkalender,Entreprenør

DM&E Inviterer til Sjakbajskursus

 

Formål: 

Formålet med kurset er at styrke formændenes forudsætninger for at udfylde rollen, som en vigtig nøgle-

medarbejder i medlemmernes virksomheder. Her tænkes på en klar definition af rollens karakter, arbejds-

opgaver, ansvarsområde, beslutningskompetence og generelt rollen som teamskaber og leder af sjakket –

såvel formelt som uformelt. Desuden er det hensigten, at give deltagerne indsigt i egen ledelsesstil og grund-

læggende ledelsesværktøjer.

 

Indhold: 

  • Lederrollen
  • Koordinering, planlægning og logistik
  • KS, kvalitet, sikkerhed og byggepladsindretning
  • Aftaleforhold, aftalesedler og merarbejde i forhold til AB18
  • Kommunikation med alle interessenter internt og eksternt
  • Konflikthåndtering
  • Gruppedynamik og teamledelse, herunder motivation mv.
  • Basis-økonomi – forståelse/bevidsthed.
  • Tegningsforståelse.
  • DISC Profil

 

Læs mere her!