Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

Print Eksport til iCal-format

Nedbrydningskursus - nye regler. VKST i Sorø

 

Titel:
Nedbrydningskursus - nye regler. VKST i Sorø
Dato:
24.09.2021
Hvor:
VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø

Kategorier:
Arrangementer,Uddannelse og kurser,Entreprenør (Uddannelse og kurser),Hovedkalender,Entreprenør

DM&E Entreprenør inviterer til

 

nedbrydningskursus med fokus på de nye regler.

 

DM&E Entreprenør afholder i samarbejde med DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

kursus i de nye regler inden for nedbrydning og affaldshåndtering.

 

1 januar 2021 trådte ændring af affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 i kraft. Ændringen

medfører betydelige ændringer for byggeriets parter og det er derfor nødvendigt at virk-

somhederne i branchen forholder sig til og kender de nye ændringer.

Ændringen af reglerne omhandler anmeldelse af byggeaffald forud for affaldsproduktion.

Hidtil har ansvaret i hovedtræk været pålagt bygherren, men med de nye regler bliver der

lagt yderligere opgaver på nedriveren, transportøren af affaldet, kommunen og affalds-

modtageren. 

 

Læs mere her!