Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

Print Eksport til iCal-format

Nedbrydningskursus - nye regler. Vejle

 

Titel:
Nedbrydningskursus - nye regler. Vejle
Dato:
23.09.2021
Hvor:
DM&E, Porschevej, Vejle

Kategorier:
Entreprenør (Uddannelse og kurser),Arrangementer,Hovedkalender,Entreprenør

DM&E Entreprenør inviterer til

 

nedbrydningskursus med fokus på de nye regler.

 

DM&E Entreprenør afholder i samarbejde med DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

kursus i de nye regler inden for nedbrydning og affaldshåndtering.

1 januar 2021 trådte ændring af affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 i kraft. Ændringen

medfører betydelige ændringer for byggeriets parter og det er derfor nødvendigt at virk-

somhederne i branchen forholder sig til og kender de nye ændringer.

Ændringen af reglerne omhandler anmeldelse af byggeaffald forud for affaldsproduktion.

Hidtil har ansvaret i hovedtræk været pålagt bygherren, men med de nye regler bliver der

lagt yderligere opgaver på nedriveren, transportøren af affaldet, kommunen og affalds-

modtageren. 

 

Læs mere her!