Menu - For Responsive


› Medlemslogin

 

Energi

En grøn forretningsplan – med økonomisk støtte og store besparelser

DM&E har indgået et samarbejde med energiselskabet EWii og organisationen CLEAN om tilbuddet om en grøn forretningsplan, hvor maskinstationer får gennemgået virksomheden med henblik på at finde områder, hvor der kan spares energi og dermed penge.

CLEAN er en landsdækkende organisation, som arbejder med hele det brede felt af energieffektiviseringer både i Danmark og internationalt og organisationen har stor succes med at skaffe EU-midler hjem til danske virksomheder, der gerne vil være en del af den grønne omstilling.

Den grønne forretningsplan går ud på, at EWii kortlægger energiforbruget og giver konkrete forslag til omlægning af procedurer eller nye investeringer, og på den måde sparer maskinstationen penge. Regningen for den grønne forretningsplan dækker CLEAN 50 % af, og den anden halvdel af regningen bliver mere end tjent ind ved de besparelser, maskinstationen får ved at nedsætte energiforbruget.

EWii og CLEAN har gennemgået en række maskinstationer for at finde de konkrete og væsentlige rentable energibesparelser. Hovedområderne er belysning, GPS-overvågning af maskiner, transport af gylle, spredning af gylle, frakørselsvogn for snitter, udskiftning af traktor.

Det betyder, at EWii kan tilbyde den komplette gennemgang og rådgivning, samt assistance til at lave de rigtige investeringer og få solgt energibesparelserne alt sammen til en standardpris på kr. 30.000,- og heraf tilbyder CLEAN så at refundere kr. 15.000,- direkte til den enkelte maskinstation.

Case: Energibesparelser og en sort bundlinje

Et eksempel på energibesparelse på en maskinstation er Bounum Maskinstation, hvor det opgøres, at deres rådgivning har sparet Bounum Maskinstation for ca. 68.000 liter diesel om året ved at se på udskiftning af de mindre gyllevogne med større modeller med fronttanke, hvorved man får markant færre transporttimer. Det giver en meget hurtig tilbagebetalingstid på de nye gyllevogne.

I nedenstående skema ses en række konkrete eksempler på maskinstationer, som har modtaget rådgivning og opnået en besparelse på det årlige forbrug af brændstof. Derudover har maskinstationer kunne sælge retten til deres energibesparelser og fået tilskud heraf. 

Case tabel

Kontakt:

Henning Sjørslev Lyngvig DM&E

hsl@dmoge.dk

7641 3665 dme logo RGB web 72 dpi   
Kent Christensen        EWii             kc@enviscan.dk  8880 8590    
Mads Lauritzen CLEAN mal@cleancluster.dk        2789 0985         Clean Green Plan Logo CMYK transp 150dpi