Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 30/10-2018

Agro-udvalgets forslag

DM&E Agro løser en række løbende opgaver med baggrund i, at medlemmer kontakter foreningen. Herudover arbejdes der med en række faglige og politiske emner. Herunder ses eksempler på disse faglige og politiske opgaver.

DM&E Agro er altid åben overfor input fra medlemmer om nye fokusområder eller problemstillinger.

Sammenfatning af ønsker, forslag og idéer

 • DM&E-test af nye idéer eller faglige emner. Der kan være tale om praktisk test og/eller baggrundsundersøgelse.
 • Prissætning. Videreudvikling af regneværktøjer som kalkulatus, indeksberegner mv. Nystartede efterspørger hjælp til prisfastsættelse. Det skal DM&E Agro tilbyde.
 • Konflikthåndtering. DM&E's hjælp ved garantisager mv. understreges som vigtige. Mægling skal tilbydes, hvor der er ønske/behov.
 • Dialogmøder med maskinbranchen om problemmaskiner efterspørges for at lægge fælles pres på leverandørerne.
 • Kontrakter. DM&E’s arbejde med købekontrakter og andre økonomiske aftaler, hvor begge parters forhold sikres, efterspørges som vigtige.
 • Landbrugskonsulenternes seneste idéer. Nye ønsker fra DLBR konsulenter skal vurderes kritisk. Hvor der ikke er fagligt belæg, skal DM&E på banen.
 • Kvalitetssikring af opgaver. Skal kvaliteten af såbed, såning, høst mv. dokumenteres med henblik på at sikre en god og ensartet kvalitet af det udførte arbejde?
 • Ordremodtagelse. For at sikre enighed om fx stubhøjde, sådybde, tørstof mv. kan der laves et dokument, en App/et program. Ideen er, at landmanden tager stilling til at definere opgaven, så misforståelser undgås.
 • AGRO-konsulenten skal være opdateret, så han kan være sparringspartner og videreformidle information om vigtige nye teknologier og dyrkningsformer.
 • AGRO vidensark som det kendes fra ”DM&E Entreprenør", hvor maskinstationerne får belyst landbrugsfaglige og maskintekniske emner.

Drifts- og maskinøkonomi

 • Finansieringsformer. Hvornår skal maskinstationen vælge hhv. traditionel finansiering, leasing og operationel leasing.
 • Benchmarking af maskinomkostninger. Nyt eller brugt, finansiering, udskiftningsstrategi. Hvor stor er forskellen mellem maskinstationerne. Laves 100 pct. anonymiseret.
 • Prisundersøgelse af traktorers reelle pris ift. vejledende priser. Hvor stor er rabatten ved køb?

Kurser, temadage og konferencer om relevante emner skal løbende udbydes i vinterhalvåret.