Menu - For Responsive


› Medlemslogin

 

DM&E Agro

DM&E Agro søger at bidrage til optimal drift af den moderne maskinstation gennem levering af information til dig – i form af bl.a. rådgivning samt viden om faglige og politiske forhold.

  • Vi søger ny viden og stiller den til rådighed gennem kurser, temadage og DM&E’s hjemmeside.
  • Vi søger at varetage maskinstationernes politiske interesser.
  • Vi søger at varetage maskinstationernes faglige interesser.
  • Gennem kontaktmøder med maskinleverandørerne søger vi at løse generelle problemer.
  • Vi tilbyder værktøjer til beregning af maskinomkostninger.
  • Vi tilbyder værktøjer til opgørelse af variable omkostninger som brændstof, løn mv.
  • Vi tilbyder kontrakter til maskinhandel, grovfoderhandel og lignende samt hjælp til udfyldelse.
  • Vi svarer på relevante høringer og giver forslag til ændringer i love og bekendtgørelser omkring færdsel, landbrug, energi, teknik, miljø og sikkerhed.
  • Vi arbejder dagligt med det mål, at det bliver lidt lettere at drive en professionel virksomhed.

DM&E søger udbygning af netværket til relevante partnere som landbrugsorganisationerne, landbrugscentrene og dets rådgivere, universiteterne, maskinhandlerne, maskinfabrikanterne, halmleverandørerne, de offentlige myndigheder og det politiske system.

Vi henter inspiration fra både ind- og udland, og vi deltager løbende i relevante udviklingsprojekter, der kan understøtte maskinstationerne med viden og indflydelse.

Henning Sjørslev Lyngvig er konsulent for DM&E Agro
Kontakt Henning Sjørslev Lyngvig: tlf.: 7641 3665 Mail: hsl@dmoge.dk

Læs mere om DM&E Agro i vores informationsfolder