Menu - For Responsive

 

DM&E Entreprenør & Kloakmestre

DM&E Entreprenør & Kloak har til formål at levere viden, netværk og rådgivning til små og mellemstore entreprenør- og kloakmestervirksomheder.

Herudover samler vi virksomheder i faglige netværk, der har til opgave at styrke den faglige viden og det kollegiale sammenhold.

En betydelig opgave for DM&E Entreprenører er at tilbyde rådgivning og stille viden til rådighed til en bred vifte af fagområder, der sikrer værdi for hver enkelt  medlemsvirksomhed.

Opgaven med at varetage medlemsvirksomhedernes politiske interesser inden for de enkelte fagområder ligger også i vores regi.

DM&E Entreprenører’s interesseområder er:

  • Autoriseret kloakarbejde
  • Spuling og slamsugning
  • Anlægsarbejde jord-, beton,- belægnings,- og ledningsarbejde
  • Nedbrydning
  • Dræning
  • Naturpleje
  • Grøn service herunder snerydning, rabatklipning mv.

Vi yder desuden rådgivning i forbindelse med udbud og tilbudsgivning, samt aftale- og kontraktforhold.

DM&E vil gerne gøre det nemmere at drive en professionel entreprenør- og kloakmestervirksomhed. Det gør vi bla. ved at levere viden, netværk og rådgivning samt udvikle enkle værktøjer til gavn for medlemsvirksomhederne

I højre kolonne findes information og viden, der knytter sig til enkelte fagområder.

Søren Christensen og Tony Kølskov Pedersen er konsulenter for DM&E Entreprenør & Kloakmestre
Kontakt Søren Christensen: tlf.: 7641 3668 Mail: christensen@dmoge.dk
Kontakt Tony Kølskov Pedersen: tlf.: 7641 3672 Mail: tkp@dmoge.dk 

Læs mere om DM&E Entreprenør i vores informationsfolder